28 Eylül 2011 Çarşamba

Yurttan Haberler

9.6.1929

Bir adam boğazını keserek kendini öldürdü

Karagümrük'te oturan kantar memurluğundan mütekait Cemalettin Efendi son günlerde büyük bir sefalete düçar olmuş, karnını doyurmak için sakalık yaptığı halde gene ekmek parasını çıkaramamıştır.
Bu sırada Cemaleddin Efendiden 10 lira yol vergisi istemişlerdir. Bu parayı veremediğinden yolda çalışmak için kendini Beykoz'a göndermişler, fakat oradan kaçıp gelmiştir.
Bu kadar sefalete tahammül edemeyen zavallı adam nihayet evvelki akşam eski bir yatağan bıçağı ile boğazını kesmiş ve ölmüştür.

Kazım Paşa Hz.nin dünkü ziyaretleri

Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa Hz. fırka binasını gezmiş, üst katta yapılan yeni salonları görerek demiştir ki:
- Çok güzel. Evvelce de bu binaya gelmiştim; gerek temizlik, gerek mefruşat ve saire itibarile çok değişmiş buldum. Hele yeni salonların tenviratını, kamilen yerli malından mefruşatını çok beğendim.
Paşa, Hakkı Şinasi Paşa'ya hitaben şunları ilave etmiştir:
-Tebrik ederim. İsmet Pş Hz. gelince burada bir çay ziyafeti verseniz hep gelirdik.

10 Temmuz'da Kazım ve İsmet paşaların huzuru ile yeni salonlarda bir kabul resmi yapılacak ve müteakiben danslı çay verilecektir.

Hiç yorum yok: