5 Eylül 2011 Pazartesi

Yıldırım Orduları Grubu

24.11.2010 11:58

   tayyip reyiz fatih projesi deyince aklıma geldi. bizde şimdi yapılacağa geçmişten şatafatlı bir ad vererek totem yapma hastalığı vardır. işte bu ordular grubuna da beyazıt'dan mülhem yıldırım adı verilmiştir. mart 1917'de bağdat düşünce enver paşa tarafından bağdat'ı kurtarmak için kurulmuştur. plan basittir. ırak'ta savaşan 6. ordu'ya ek olarak halep'te 7. ordu teşkil olunacak ve 7. ordu fırat boyunca ilerleyerek 6. ordu'ya destek olup bağdat'ı kurtaracaktır.

   yeni teşkil olunan 7. ordu'nun komutası mustafa kemal'e verilir. ordular grubunun başına ise alman genelkurmay başkanlığından sepetlenmiş mareşal falkenhayn getirilir. enver, falkenhayn'ın prestijinden faydalanma peşindedir. gerçekten de almanlar yıldırım'a asia corps veya paşa kolu dedikleri takriben bir tümen kadar kuvvetle destek vermeyi kabul ederler. ancak daha birliklerin toparlanma evresinde görülür ki bağdat'ın kurtarılmasını bırak filistin düşmek üzeredir. bunun üzerine yıldırım kadrosundan 6. ordu çıkarılarak yeni kurulan 8. ve mevcut 4. ordu eklenir, görev yeri filistin olur.

   görev yeri filistin olur diyince bi durup soluklanmak gerek. askeri tarih yazınımızda savaş mavaş işleri anlatılırken hep iç politik bağlamından koparılarak kutsallaştırılır. yani sanki iç politik yansıması yokmuş gibi saf ve masum bir kutsal kavga hüviyetine büründürülür. oysa bittabi yok öyle bir şey. ittihatçı triumvira zeus'un kutsal üçüzleri değildir. kendi içlerinde yığınla çelişki taşırlar. tüm savaş boyunca birbirlerinin birbirlerine darbe yapmasından korkmuşlardır mesela. kurnaz enver ta savaşın başında gerçek rakibi olarak gördüğü cemal'i sikke basmak hariç tüm padişahlık yetkileri ile donatarak arap illerine sepetlemiştir. savaş ilerleyip ufukta zafer görünmeyince payitaht sokaklarında cemal paşa'nın bir darbe ile enver'i devireceği söylentileri dolaşmaya başlar. cemal'in yardımcısı olarak kimin zikredildiğini tahmin edin. evet sarı paşa. cemal'in yaveri falih rıfkı'nın sonradan atatürk'ün sırdaşı olması ne tesadüftür yarabbi.

   işte enver, yıldırım orduları grubunu kurarak bir taşla bir kaç kuş avlamaya çalışır. yıldırım'ın rotayı filistin'e kırması demek, o zamana dek bölgede padişahlık eden cemal paşa'nın tasfiye olması demektir. zira tüm silahlı kuvvetler yıldırım'a bağlanacağı için cemal kudretinin dayanaklarından mahrum kalacaktır. 7.ordu'ya cemal yanlısı mustafa kemal'in komutan olarak atanması ise cemal'i yardımcısı ile vurmaya çalışmaktır. mustafa kemal ihtirası ile meşhurdur. ancak asla o ihtiraslarının aklını gölgelemesine izin vermemiştir. eylül 1917'de askeri duruma dair alabildiğine realist bir rapor yazarak enver'e gönderir. rapor hem doğru hem de ağırdır. öyle ağırdır ki eğer bu raporu başka bir ordu komutanı başkomutan mustafa kemal'e yollasa soluğu divan-ı harpte alırdı. ama o almaz malum güç ve denge oyunları. onun yerine 7.ordu komutanlığından istifa eder. böylece cemal paşa'ya hainlik etmemiş olur. falkenhayn bölgeye geldikten bir kaç ay sonra onuru kırılmış cemal istifa ederek bahriye nazırlığı vazifesine istanbul'a geri döner, enver kazanır.

   yıldırım orduları grubu'nun askeri tarihi bir bozgunun tarihidir. toplasan ancak tam gücünde bir kolordu yani bir ordunun 1/3'ü edecek kuvvetler üç ordunun iskeletten bakiyeleri olarak önce 1917 sonunda kudüs'ü kaybeder. bir yıl sonra ise savaşı kaybeder. 8.,7. ve 4. orduları çiğneyip geçer `edmund allenby`. islamcıların zihinsel varoluşlarının temel taşlarından biri olan selahaddin eyyubi'nin sandukasını tekmeleme olayı için acelesi vardır. mustafa kemal ağustos 1918'de tekrar 7. ordu komutanı atanır bu arada. `nablus meydan savaşı`'ndan bir ay önce. yıldırım'ı kasım 1918'de kefenleyip gömmek ona düşer.

Hiç yorum yok: