5 Eylül 2011 Pazartesi

Türkün Fıtratına En Yakışan Rejim Garbi Monarşidir

23.04.2011 17:31

   ulu önder `atatürk'ün bursa nutku`'nun devamında, gazı alan gençler gittikten sonra mümtaz zevat'a söylediği vecizesi. türkün fıtratına en yakışan rejim garbi monarşidir, der ve devam eder:

   ancak maatteessüf bu millet-i yetim asırlardır şarki monarşinin zulmü altında harsını olduğu gibi fıtratını da yitirmiş, unutmuştur. güneş dil teorisi ve türk tarih tezi ile kuvvetli ve azimli bir milli eğitim politikası eşliğinde kuşkusuz bu değerler yerine konacaktır. bu uzun ve müşkülatlı bir yoldur. tüm bu yolu irticacı şarki monarşinin geri gelmesini engellemek için cumhuriyet idaresi altında geçmeye mecburuz.

   tüm milletin atası olmayı kabul etmekle tek bir veliaht sahibi olmayı reddetmek fedakarlığında bulunma zorunluluğum doğmuştur. yine ismet'in oğullarını görüyorsunuz. kendilerine hayırları olmaz diye eğitim bursu bağlatacağım. onlardan da başarılı bir hanedan duhulü mümkün görülmemektedir. bu durumda milletimizin yegane kurtuluş ümmidi olan garbi monarşi rejiminin tesisi işini gelecek nesillere bırakmak mecburiyeti hasıl olmuştur. işte mühim vazifeleri sanki atiye hükmetmek isteyen bir ölümsüz gibi sürekli gençlerin veresiye defterine yazma nedenimiz budur.

Hiç yorum yok: