5 Eylül 2011 Pazartesi

Tigranakert

22.10.2010 15:27

   yönettiği devlet m.ö. ı. yy'da on onbeş yıllığına da olsa ermeni tarihindeki en geniş sınırlara ulaştığı için büyük ermenistan mitcilerinin hayallerinin sınırlarını çizmiş, hatta bu yüzden uluorta yerlere devasa heykelleri dikilen büyük tigran'ın kurduğu şehir. büyük tigran amca anadoludan suriyeye fethettiği her yöreden zorla tehcir ettiği halkları yerleştireceği büyük bir şehir inşa ettirmiş parıldayan tacına övünç olsun diye. bazı kurnaz ermeni milliyetçileri bu şehrin diyarbakır olduğunu iddia ederek tarihi kendi emelleri için yontma hastalığını ermenice telaffuz etmiş olsalar da bu şehrin silvan olduğu biliniyor.

   kentin parlaklığı da tigran'ın talihi gibi kısa sürmüş. roma bi durum mu var bilader diye girmiş anadoluya ve suriyeye dek fethettiği yerleri geri almış tigran'dan. insanların zorla toplanmasıyla bir şehir kurulucaksa bile onu da biz kurarız deyip tigranakert'in zorla iskan edilmiş ahalisini serbest bırakmış ve kent bir kralın şatafat rüyası olarak tarihin derinliklerinde kaybolmuş. tarihin derinlikleri, yolun 19.yy milliyetçi romantiklerinin rüyalarıyla kesişene dek iyi uykular sana.

Hiç yorum yok: