5 Eylül 2011 Pazartesi

Tesettür

07.06.2011 00:46

   22 kasım 1916

   saat 9 sonraya kadar erkanıharp reisi'yle tesettür'ün lağvı ve hayatı içtima iyeırıizin ıslahı hakkında sohbet;

   1) muktedir ve hayata vakıf valide yetiştirmek,
   2) kadınlara serbestisini vermek,
   3) kadınlarla müşareketi umumiye, erkeklerin ahlakıyatı, efkarı, hissiyatı üzerinde müessirdir. celbi muhabbeti mütekabile temeyyüli fıtrisi.

   saat 7 evvel......

   16. kolordu komutanı mirliva mustafa kemal paşa

   21 kasım 1916 salı

   ... akşam saat 9'a kadar paşa ile toplum hayatından bahsettik. zengin olmak için çok çalışmak ve para kazanmak lazım. kadının toplumsal hayatta etkisi büyük olmalı. kadın, erkeğin tavır ve davranışlarını belirliyor. erkeğin hayatını yaratan ve onu teşvik eden kadın, yüksek ilim ve irfan olmalı ki, iyi bir anne de olsun, evlat terbiyesini sağlayabilsin. bunun için çok şey görmek lazım. asrın ilerleyişini, medeniyetlerin eserlerini görmek, seyahat yapmak, başka memleketler görmek kadınlar için de erkekler için olduğu gibi faydalı ve kadının buna hakkı olmalı. böyle olunca kadınlar hayatı erkeklerle müşterek yaşayabiliyor. bu meseleyle ilgili olarak, kadınların islama göre örtünmesi de düşünmeye değer bir konu. her halukarda, kadınlar okumalı, medeni ilerleyişi görmeli ve anlamalı.

   16. kolordu kurmay başkanı kurmay yarbay izzeddin

   7 haziran 2011 salı

   hacılar sizin kemikler bile kalmadı meydanda ama biz erkekler yandaşı-karşıtı hala ahkam kesmeye devam ediyoruz bu konuda. selam ve dua ile.

   hazreti şehriyari fahri yaveri ebedi

Hiç yorum yok: