5 Eylül 2011 Pazartesi

Şehzade Bayezid

12.01.2011 22:24

   yemişim muhteşemliğini. süleyman deyince aklıma bu asi oğlu ile şiirleşmeleri gelir. iran'a kaçan bayezid pişmanım der af dilenir, yaşlı baba aynı cinlikte karşılık verir. her şeye kadir iktidarın dizelenmiş hali. bunu esas vakti zamanında trt'de yayınlanan versiyonundan, agah hün sesinden dinlemek lazımdı ya neti alt üst ettim bulamadım. ha mektupların sonucu. isimsiz bir türbede bir yetişkin, üç de çocuk sandukası.

ey ser-a-ser âleme sultan süleymanum baba
tende canum canumun içinde cananum baba
bayezidine kıyar mısın benim canum baba
bigünahum hak bilür devletlü sultanum baba

enbiya ser-defteri yani ki adem hakkıçün
hem dahi musi ile isi-i meryem hakkıçün
kainatun serveri ol ruh-i azam hakkıçün
bigünahum hak bilür devletlü sultanum baba

sanki mecnunum bana dağlar başı oldu durak
ayrılıp bil-cümle malü mülkten düştüm ırak
dökerim gözyaşını va-hasreta dad el-firak
bi-günahım hak bilir devletlü sultanım baba

kim sana arz eyleye halüm eya şah-ı kerim
anadan kardaşlarımdan ayrılup kaldım yetim
yok benim bir zerre isyanım sana hakdur alim
bi-günahım hak bilir devletlü sultanım baba

bir nice masumum olduğun şeha bilmez misin?
anlarun kanına girmekten hazer kılmaz mısın?
yoksa ben kulunla hak dergahına varmaz mısın?
bi-günahım hak bilir devletlü sultanım baba

tutalım iki elim baştan başa kanda ola
bu meseldir söylenür kim kul günah etse nôla
bayezidin suçunu bağışla kıyma bu kula
bi-günahım hak bilir devletlü sultanım baba

kanuni hep françeskoya cevap yazacak değil ya bu da oğluna cevabı

ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul
takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul
ben kıyar mıydum sana ey bâyezid hânum oğul
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkıçün
nûh ü ibrahim ü mûsî ibn-i meryem hakkıçün
hatm-ı âsâr-ı nübüvvet fahr-ı lem hakkıçün
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

adem adın itmeyen mecnûna sahralar durak
kurb-ı tâatdan kaçanlar dâima düşer ırak
tan degüldür dir isen vâ hasretâ dâd el-firak
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

neş'et-i hakdur nübüvvet râm olan olur kerîm
lâtekul-üf kavlini inkâr iden kalur yetîm
tâata isyana alîmdür hudâvend-i kerîm
bî-günâham dime bari tevbe kıl canım oğul

rahm u şefkat zîb-i îmân olduğın bilmez misün
yâ dem-i ma’sûmı dökmekden hazer kılmaz mısun
abdi âzâd ile hak dergâhına varmaz mısun
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

hak reâyâ-yı muti'e râi itmişdür beni
isterem mağlûb idem ağnama zib-i düşmeni
hâşâlillah öldürürsem bî-güneh nâgâh seni
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
çünki istiğfar idersün biz de afv itsek n’ola
bâyezidüm suçını bağışlaram gelsen yola
bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Hiç yorum yok: