5 Eylül 2011 Pazartesi

OYAK

19.05.2011 21:08

   hep bahsolunan askerin ülkenin sahipliği mevzusunun somutlaştığı kurum olmasına rağmen bu yönden pek incelemeye tabi tutulmamıştır. oyak'ın kuruluş nedeni aslında çok basittir: ikinci dünya savaşı sonrasında tek parti döneminin sonlarında başlayan ve demokrat parti döneminde devam eden küçük amerika olma serüveninde, ekonomik büyümeden pay alamayan, hatta tam tersine enflasyon nedeniyle zarar gören tsk mensuplarının bu zararını gidermek, tekrarlanmasını önlemek.

   kapitalizm tüm atatürk geldi bizi kurtardı, bu sayede gavur değil babamız anamıza pompaladı edebiyatının ötesinde belli mekanizmalara sahiptir. her ne kadar o ülkenin kurucusu olsanız da bunu sahipliğe dönüştürebilmek için sermaye birikiminde rol sahibi olmanız gereklidir. tek partiden çok partiye dönüşüm esnasında askerlerin farkına varmadığı bu gerçek, özellikle 1956 sonrası ekonomik krizin ücretlerini kemirmesiyle kafalarına dank etmiş ve darbe sonrası ilk yaptıkları şey bu sahipliği sermaye sınıfının bir parçası olarak ete kemiğe bürümek olmuştur.

   denilebilir ki rejimin askerce sahiplenilmesi ilk defa oyak'ın kuruluşu sonrasına denk düşer. o zamana dek hükümetlerin karşısında veya yanında olan tsk artık rejimin yanındadır ve birinci öncelikli amacı, o parti bu parti değil, rejimin istikrarı ve bekasıdır. kendisi de bir sermayedadır ve bir sermayedar olarak yaptığı tüm kemalizm dili ve edebiyatı, gasbettiği artık değerin çoğalması ve kesintiye uğramaması içindir.

   oyak tsk'nın sermaye sınıfı ile birleşiminin organik olarak tamamlanması demektir. dikkat bu sermaye sınıfının bekçiliğinden farklı bir şeydir. tsk artık rejimin bir aleti değil bizzat rejimin bir parçasıdır. koruduğu şunun bunun malı değil kendi malı ve sermayesidir. o yüzdendir ki kimi kendiliğinden naif solcumsu görüşler taşıyan 27 mayıs küçük subay darbeciliğinin yerini bir kurum olarak darbe almıştır. yine bu nedenle tsk artık bilinçli bir antikomünisttir. çünkü komünistler her şeyden önce onların sermayesini hedeflemektedir. tam bu dönemde peş peşe antikomünist yayınlar yapılması, kendi mensuplarına yönelik yeniden eğitimler yapması bu nedenle normal ve doğaldır.

   oyak ile ilgili en büyük yalan alelalede bir emeklilik fonu veya ek sigorta müessesi olduğudur. dünyada silahlı kuvvetlerin rejimin sadece muhafızı değil bir parçası olduğu tüm devletlerde -ne tesadüf hepsi cumhuriyettir- oyak benzeri kuruluşların olması bunu ispata kafidir. ister mısır olsun , ister çin, isterse de iran, ne zamanki cumhurun özgür iradesine dayanmayan bir rejim kapitalist sisteme tam eklemlenmeye başlar, silahlı kuvvetlerin bu kapitalistleşme sürecinden faydalanabilmek için bir oyak yaratmaktan başka şansı kalmaz.


Hiç yorum yok: