5 Eylül 2011 Pazartesi

Mart 1995 Azerbaycan'a Darbe Girişimi

28.11.2010 17:17

   bu darbe girişimi türkiye cumhuriyeti içinde devam etmekte olan bir güç mücadelesinin yurtdışına yansımasıdır. kürt sorunun bir iç çatışmaya dönüşmesi nedeniyle veya ondan yararlanarak devleti ele geçirmeye çalışan güç klikleri ile devleti muhafaza eden mevcut sahiplerinin kavgasının devamıdır. ama önce azerbaycan'a dair biraz kafa şişirmek lazım. niye darbedar oldu bu ülke.

   azeriler alışılageldik moderen sosyolojik bir ulus olamadan sovyet cumhuriyeti oldular. sonra aman milliyetçi olmasınlar diye zaman donduruldu. doksanların başında sscb bir anda çökünce, çoğu onlar tarafından tarihsel bir geçmişi olmadan sırf koministliğin zoru ile tarih atlatılarak yaratılmış ulus adlı türki devletler bağımsız oluverdi. burjuva anlamda uluslaşmamış kitlelerle dolu bir çuval burjuva ulus devleti.

   çoğunluğun aynı dili konuşmasından başka bir ortak bileşenleri yoktu. mesela tarihi kökenli ortak bir kıyametimsi kurucu nirengileri yoktu. ermeniler hariç de lan. ermeniler 1915 sayesinde sırf ermeni oldukları için yokedilmekten kaynaklı betondan bir bilince sahipti. karabağ ermenilerini yok saymaya kalkınca azeriler ve savaş patlayınca, ortak ermeni bilincinde bu savaş azeri çocuklarının katledilmesini haklı kılacak kadar kutsal bir varoluş mücadelesi iken karabağ'da yaşayanlar hariç azeriler için anlamsızdı. abdli ermeni genç bile cepheye savaşmaya koşarken bakülü azeri genç umursamadı veya gönülsüzce ilk fırsatta kaçmak için savaştı.

   böyle olunca sayısal olarak üstün olan azerbaycan gerçek anında darmadağın oldu. ironik olan şu ki ermeniler o bizim dalga geçtiğimiz ulus-devlet mevzuunda daha bilinçli oldukları yahud daha fazla beyinleri yıkanmış olduğu için kazandılar`:special thanks to talat paşa`. ulus-devletin putperestleri henüz bir yığın olan azerileri ezdi geçti. savaş ulus inancı etrafında örgütlenemeyince meydan savaş ağalarına kaldı. savaş ve acılar azerbaycan iç politikasının bir aracı haline geldi. milliyetçi `ebulfez elçibey` savaş sayesinde iktidara geldi mesela. ancak elçibey politikacı değil ideologdu. henüz olmayan bir milletle turancılık oynamaya kalktı. tuttu iran azerilerine dair desteksiz politik saldırılarda bulundu iran'a. ülke stabilize olamadı, ülke olamadı, çöküşün eşiğine geldi. yani azerbaycan kurulduktan bir iki yıl sonra yıkılmanın eşiğine geldi.

   bir savaş ağası olan suret huseyinov'un bakü'ye doğru yürümeye başlaması ile birlikte kağıttan kaplan elçibey'in iktidarı çöktü. tam bu sırada devreye haydar aliyev girdi. yani demirel girdi, türk devleti girdi. aliyev, gorbaçov tarafından politbürodan tasfiye edildikten sonra nahcivan'da sürgündeydi. sscb çöktükten sonra onun nahcivan'da kalabilmesini onu dilucu'ndan besleyen türkiye ve soğuk savaştan dostu demirel sağladı. türkiye cumhuriyeti ülkeyi kur(tar)mak için aliyev' e destek verdi. kgb profesyoneli aliyev kısa sürede hüseyinov'u tasfiye ederek tek muktedir kaldı ülkede ve stabilizasyona başladı. türkiye için öncelikli mesele azerilerin karabağ savaşını kazanması değil, kazanamayacakları belliydi zaten bu halde, ermenilere denk bir ulus devlet kurulmasıydı.

   aliyev'in elinde hem karabağ bozgunu vardı artık moderen bir ulus devlet kurmak için hem de türkiye ve diğerlerinin stabil bir azerbaycan istekleri. kelbeçer düştüğünde tahliye için türkiye'den helikopter dilenen elçibey'in tersine aliyev desteklenecek adamdı. o, ülkeyi kendi despotluğunda stabilize ederken bir başka savaş ağası devreye girdi/sokuldu: ruşen cevadov. tıpkı hüseyinov gibi kendi kendine kurduğu omon birliklerinin başında ermenilerle savaşan ve aynı zamanda ticari girişimleri de bulunan bu savaş ağası, aliyev iktidarının kendisini de tasfiye edeceğini anlayınca iktidarla sürtüşmeye başladı. tam bu anda yine bizimkiler görünüyor ufukta.

   türkiye devletinin tetikçisi olmasına rağmen, göktürklerden sonra başımıza geçen ilk kadın olan çiller'in verdiği siyasi destekle kendilerini devlet sanmaya başlayan ve komik burjuva yasallığı sayesinde bunu herkeşlere de kabul ettiren bir grup, azerbaycan işlerine müdahele etmeye karar verdi. meşhur askeri eğitimcimiz korkut eken eğitim kisvesinde ruşen cevadov'u örgütlemeye girişti. bu insanlar vatan-millet ardına sığınıp, doksanlarda iç savaş girdabında dengesini yitiren türkiye'yi domine etmelerinden sonra, kendilerini gudik ideolojilerini azerbaycan'a ihraç edebilecek kadar güçlü görüyorlardı. kişisel hırslarını panturanist ideolocya örgüsü ile sardıkları için fikri meşruiyete de sahip olduklarını düşünüyorlardı. bu sırada azerbaycan respublikası hökümet güçlerinin kocaman rus askeri şapkaları hariç askere benzer bir tarafları olmadığı için aliyev'in suikast ile öldürülmesini takiben hüseyinov benzeri bir yürüyüşle yapılacaktı darbe.

   işte demirel'in ve essah türk devletinin devreye girmesi bu anda oldu. bu teşebbüs türkiye içinde devam eden bir çatışmanın devamı da olduğundan, ülkemiz içinde karşı saflarda yer alanlar müdahele ederek önce demirel'i bilgilendirdiler, o da aliyev'i bilgilendirdi. altın dişli cevadov tam anlamıyla harekete geçemeden aliyev güçleri operasyona başladı ve cevadov'u öldürerek işi bitirdi. sonra türkiyelilerin bu işten temizlenmesine çalışıldı. mevcut iktidarın bir parçası darbecileri desteklerken bir başka parçası da darbeyi bastıranları desteklediği için resmen sirk soytarılığıydı yaşananlar.

   ha o sırada mevcut iktidarın bir parçası da sosyal demokratlardı. ama görüleceği gibi mars'ta yer alan bir hükümetin ortağı oldukları için adları geçmiyor hiç. öylesine temiz ve öylesine saflardı ki, tıpkı kürt savaşı gibi bu kirli işlerden ne anlıyorlardı ne de bulaştırılıyorlardı abileri tarafından.
 

2 yorum:

ezikjakoben dedi ki...

senin anlatım da iyi ama bu darbe girişiminin başından beri ruslar, amerikalılar ve aliyev tarafından bilindiği, bizim mallar gizli darbecilik oynarken aliyev'in olayın seyrini sonunda kendisini daha da güçlendirecek bir şekle sokmakla meşgul olduğu, cevadov'un çevresindeki adamların aliyev'in ajanı olduğu, olaydan başından beri haberdar olan demirel'in işler boka sarmaya başlayınca emniyet sübabı gibi kullanıldığı daha gerçekçi değil mi? kutlu savaş da raporunda buna benzer bişeyler gevelemişti.

ebedi olur dedi ki...

bebişim bir ingiliz tarihçisine üstad 2. dünya savaşının tarihini ne zaman yazacaksınız diye sormuşlar da üzerinden 100 yıl geçti mi ki demiş. bu royalbeybisine kurban olduğum britişler üstünkörü bir tarih için 100 gerçek tarih için 200 yıl geçmesi lazım derler. bizim gibi herkes eteğindeki taşları dökmeden kaleme sıvanırsan elbette eksik kalıyor öptüm zenci değmemiş yerlerinden.