5 Eylül 2011 Pazartesi

Levounion Savaşı

 22.11.2010 09:47

   anna komnena biricik babacığı için yazdığı alexiad'da ayrıntılarıyla anlatır bu savaşı. aleksios komnenos 1091 baharında bolca altın vaadettiği `kumanlar`ı yanına alarak meriç yakınında peçenek kampını kuşatır. ondan sonrası apaçık bir katliamdır. peçenekler aileleriyle birlikte kılıçtan geçiririlir. anna'ya göre kumanlar bile nasıl büyük bir yokediş yaşandığını anlamazlar başta. ancak ertesi gün peçeneklerin köküne kibrit suyu döküldüğünü anladıklarında, aynı şeyin kendi başlarına gelmesinden korkarlar göçebe kurnazlığıyla ve vaadedilen altınları filan boşverip gizlice kaçarlar.

   selçuklular tarafından yokedilmenin eşiğine gelmiş bizans'ın restoratörüdür komnenoslar. o yüzden bu savaşı da restorasyonun parçası olarak kutsarlar ve savaş gününü peçenek bayramı -bir çeşit zafer bayramı- ilan eder aleksios. önemli bir bayramdır. yüzyıl sonrasını anlatan kitaplarda bile peçenek bayramının kutlandığına ilişkin kayıtlar vardır. hemen hemen selçuklularla aynı zamanda ama farklı yönde başlayan peçenek göçü, karadenizin kuzeyinden ilerleyen tüm türk göçleri gibi hiçliğe karışır.

Hiç yorum yok: