5 Eylül 2011 Pazartesi

Kürt Faşizmi

03.01.2011 14:26

   türk milliyetçiliğinin eylemli hali -ki sonradan faşizm denildi tüm dünyada bu tip eylemliliğe- tüm benzerleri gibi kendi meşruiyetini tepki olmaya bağlar. yani o yapmaz, yapmak zorunda kalır. yani aslında başka yapanlara karşı masumane bir savunmadır, asla saldırı değildir. kendi meşruiyetini savunma üzerinden örünce bu savunmanın yapıldığı kötü saldırganlar bulunması gerekir. bu saldırganların bulunmasında milliyetçiliğe içkin olan evrensel dünya milliyetler sıralaması devreye girer.

   egemen bir milliyetçi akım o hayali sıralamada bilinçaltında kendisine eş veya üstün gördüğü bir milleti asla ve asla bahsedilen düşman kategorisine koymaz. örneğin almanlar asla fransızları kendilerini yokedecek kanlı katil olarak görmez çünkü bu inandırıcı olmaz. bu payeyi daha ilkel gördükleri slavlara verir. düşman, türk/alman/rus milletini yoketmeye içgüdüsel olarak kararlı ve kan dökücü ilkellikte olmalıdırlar. bu nedenledir ki türk milliyetçiliği geçmişteki yıkıcı aksiyonunu kendi hizmetçisiyken isyankar olan ermeni milliyetçiliği üzerinden legalleştirmiştir.

   tipik bir akış diyagramı vardır. önce sorun yokken sorun çıkaran olur aşağı millet. sonra dış düşmanla işbirliği teması üzerinden ermeni=nankör denkliği kurulur. peşinden ermenilerin ne kadar ilkel oldukları yaptıkları eylemler üzerinden savlanır. uygar türk barbar ermeni aşamasıdır bu. son kertede ise barbar ermeni kendinden kat be kat fazla türkü yokedebilecek devasa güçle donatılır. böylece mazlum türk- mağrur ermeni aşamasında her türlü manevi cihazla mücehhez hale gelir bahaeddin şakir. yaptığı sadece savunmadır, kat'a saldırı değildir.

   kürt faşizmi meselesi beni doksan yıl önceki pratiklerin tekraren adım adım gerçekleştiğini gördüğüm için endişelendiriyor. bir ulusa küllen düşman olmak bir iki yılda hallolcak mesele değildir. hem kürtler hem de türkler ermeni imgesinin ne kadar uzun sürede yaratıldığını iyi bilir. şimdi de her gazete haberi, her ima bu pratikin tekrar inşasında bir merhale olarak dikkat çekiyor. balkan savaşında antranik'in 400 gönüllüsünü unutmayıp kendi tarafında savaşan 8.000 ermeniyi görmezden gelmek gibi bir kaç kişinin tepkisel saçmalığını sırf fırsat doğdu diye bir milletin tamamına teşmil edip, onların taleplerini haksızlaştırmaya çalışma, yeni bir boğazlaşmaya zemin hazırlama çabasıdır kürt faşizmi.

   katillerin hep cinayet mahalline dönmesi gibi birilerinin torunları usul usul cinayet mahalline geri gelmeye uğraşıyor.

Hiç yorum yok: