5 Eylül 2011 Pazartesi

Kontrgerilla

26.03.2011 10:19

   türkiye kontrgerillasını merkezi bir organizasyona sahip yekpare bir parça olarak düşündüğümüz sürece olan biteni tam olarak anlayacağımıza inanmıyorum. türkiye kontrgerillası kendi içinde çeşitli hiziplere bölünmüş ve bu hiziplerin kendi iktidar mücadeleleri için gerekirse diğer parçaları bile deşifre edebildiği bir ip yumağına benziyor. aydınlıkçıların yıllar yılı gizli bilgilere erişimi bu sayede mümkün oldu. tıpkı şimdi başka `taraf`ların erişebilmesi gibi.

   yine devrimcilerle savaşan kontrgerilla ile kürt savaşı için dizayn edilen kontrgerilla da birbirinden ayrı iki örgütlenmedir. öyle ki ilk grup seksen sonrası vasıfsız kalınca yeni başlayan kürt savaşında istihdam edilmeleri için uğraşmış ama başaramamıştır. meşhur hüceevi basıcısı hiram abas bu yüzden özal'ın dizinin dibinde dolaştı, raporlar sundu, şamlara kadar gitti forse edebilmek için kürt savaşını ama olmadı. mit raporları dediğimiz şeyler bu grubun kürt savaşında ön alan öteki kontrgerillayı tasfiye etme çabalarıydı. çünkü kürt savaşını domine eden kontrgerilla ülkeyi de domine edecekti ki öyle de oldu.

   bu bunların birbirlerinden tamamen kopuk olduğu anlamına gelmez. aynı denizin köpekbalıkları bunlar sonuçta ama aralarındaki gidiş gelişler farklı çıkar birlikleri olduğunu örtmemeli. ergenekon davasının ayrı ayrı bir sürü kanıt bulduğu örgütlenmeleri tek ve devasa bir merkezi örgütlenmeye bağlamaya uğraştığında çamura saplandığı ve zıvanadan çıktığı unutulmamalı. tek bir örgüt olduğunu ispatlamak için girilen yolda vardığımız yer basılmamış kitabı elinde bulunduranların da üyesi olduğu bir stalinist yargılama oldu. oysa her organizasyon tek tek ele alınıp çözümlenmek yoluna gidilseydi bunların hiçbiri olmayacaktı.

   tabii niyet de önemli. ne diyordu kutlu savaş raporunda; bu tip örgütler geçmişte olmuştu, bugün de var, yarın da olacak. devlet olduğu sürece kontrgerilla olmak zorunda. o zaman iş kontrgerillanın değil sizin çizdiğiniz çemberin içinde kalanların tasfiyesi demek oluyor.

Hiç yorum yok: