5 Eylül 2011 Pazartesi

Jacques Doriot

09.05.2011 16:51

   kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız, geçip giden yılların ardından bakacağız, kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağınız, sen ve komünist yüreğin, faşist mi olacağınız dım dım dım...

   böyle döneklik olmaz
   böyle faşist olunmaz

   http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Doriot  hayatı 1945 yılında bir müttefik uçağının kurşunları ile sona eren nazi işbirlikçisi doriot babanın, çok değil on yıl önce komintern yönetimine seçilmiş ileri bir kadro, fransa komünist partisinin ileride lideri olacağı düşünülen parlak genç olduğuna kim inanırdı, olmasa yazdıkların, komintern tutanakları olmasa.

   iki savaş arası avrupasında aşırı soldan aşırı sağa doğru bu tip savrulmalar sık sık görülebilir. işe faşizmi durdurmalıyızla başlayan kimi kadrolar; komintern'in -yani stalin rusyasının-, yalpalamaları arasında pusulayı bozup kendilerini faşizm yanlısı hareketlerin yöneticisi bulmuşlardır. komünizmle faşizm arasındaki bu hızlı geçirgenlik, o zamanki komünistlerde ulan biz nerde totaliter bir hata yapıyoruz kuşkusu uyandırmamış, bunun yerine hep kişisel zaaflar edebiyatı işlemiş.

   doriot özelinde işin komik tarafı; komintern, doriot'yu ilerleyen faşizme karşı sosyalistlerle ve sosyal demokratlarla birleşik cephe savunusu yapması yüzünden sağ sapma ithamıyla şutingen yapmış ve hemen ardından onun savunduğu politikayı uygulamaya almıştır. doriot hızla namlı bir fransız faşisti olmaya ilerlerken, komintern meşhur dimitrov öncülüğünde halk cephesi taktiğini uygulamaya almakta, hatta dalga geçer gibi fransa halk cephesi örneğini öve öve göklere çıkarmaktadır.

Hiç yorum yok: