5 Eylül 2011 Pazartesi

Hazreti Mehdi'nin Arabasının Tekeri

11.01.2011 13:08

   tüm tek tanrılı dinlerde olduğu gibi islamda da güçlü bir mehdi inancı vardır. islam alemi ne zaman bunalsa kolay yoldan rahatlamak için bir mehdinin geleceği şayiaları çıkar. ancak bir, iki, üç geliyor şimdi geldi denmesine rağmen mehdi gelmeyince kafirler tarafından müslümanlarla acımasızca taşak geçilmeye başlanmıştır. işte yüce islam sufileri bu taşak geçmeyi durdurmak için tasavvufi bir `hazreti mehdi'nin arabasının tekeri` kavramı icat etmişlerdir. buna göre hazreti mehdi gerçekten de gelmekte ve kutsal beldelerimizden yola çıkmakta ama çöl koşulları nedeniyle arabasının lastiği patlayınca kutsal takvimin gerisinde kalacağını anlayarak gerisin geriye gaybe dönmektedir. tabi bu zahiri görünüş batıni manayı sadece alimler bilir.

   kim olduğu bilinmeyen bir 17.yy şairinin yazdığı eser aşağıda. malum 17.yy hıristiyanların, yahudilerin ve müslümanların hepsinin birden mehdi/mesih beklemesi nedeniyle asr-ı trinity diye bilinir.

adı muhammed idü gelmesi oldu yakîn
görecem dedi bediüzzamanın hizmet eri
adnan hocam dahi geliyor dedi, lakîn
patladı hazreti mehdi'nin arabasının tekeri

gökler âçıldı ve feth oldu karanlık
üç hoca gördüm ellerinde üç sik

bîri maşrıkda idi bîri mağribde anın
bîri d-âmındâ dikildî fatih çarşambanın

geldü kutlu gün zuhur etti hazreti mehdi
hocafendi attı cübbeyi çekti hazreti zekeri
tutacaktı hazreti peygamberin eski ahdı
patladı hazreti mehdi'nin arabasının tekeri

indiler gökten melekler sâf sâf
kâ’be gîbî kıldılar tv'mi tavâf

geldi hûrîler bölük bölük motur
yüzlerî nûrundan tv'im doldu nûr

hazreti isa bile koştu yetişti göklerden
olayım diye hazreti mehdi'nin askeri
arabasının motoru torkluydu torklardan
patladı hazreti mehdi'nin arabasının tekeri

yârılub kabenin dîvar çıkdı hazret şam yoluna
üç hûrî yanaştı biri kucağuna biri sağ biri soluna

bâzılar dirler ki, mis idü adu bu üç huri dilberîn
adı kedi canınaydı misal bîri ol mah-peykerîn

yetmişiki milletten islam nevbet vurdular
korktu hindden maçine kafirin kadunu eri
elde sancak silah çevre yânınâ gelip oturdulâr
patladı hazreti mehdi'nin arabasının tekeri

korna ile çaldılar bû gelen ilmi ledün sultânıdır
yol boyu çığırdılar bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

dediler bû gece vardık mı şam'a dünyayı ol cennet kılûr
bû gecenin şafağında islamı kafire ol hükümet kılûr

kuşluk vakti hurilerin memişleri dikize dalınca şöferi
daldı bir sivrü diken mübarek lastiğin kıvrımından içeri
çölün ortasında bitiverdi hazreti mehdi'nin seferi
ah patladı hazreti mehdi'nin arabasının tekeri

döndü ol saatte gizli yerine ol sultânı hazreti dîn
nûra gark oldû o gayb olurken semâvât ü zemîn

ânında oldu cismi bir mübarek nûra gârk
îdemez şimdi oralara bakan onu nurdân fârk

Hiç yorum yok: