5 Eylül 2011 Pazartesi

Drittes Reich

19.11.2010 21:27

  1 şubat 1933'te hitler'in bir otel penceresinden yandaşlarını selamlamasıyla başlayıp, 23 mayıs 1945'de, flensburg'da yerleşik dönitz kabinesinin galip müttefik güçlerce dağıtılmasıyla sona eren alman tarihsel dönemi. kurucusu tarafından bin yıl süreceği iddia edilmesine rağmen 12 yıldan biraz fazla sürmüştür.

   üçüncü rayh dediğimiz bu dönemi insanlık tarihinde mümtaz bir mevkii sahibi kılan; insan aklıyla yaratılmış, insanın tanrılığıyla cisimleşmiş, muhtemelen en yüksek toplumsal örgütlenmeye, teknolojik gelişmeye ve insan gaddarlığının en üst derecesine aynı anda sahip tekil örnek olmasıdır. hiç kuşkusuz başka ülke veya zamanlarda benzeri çabalar görülmüştür. ancak bunlar hep 3.reich'ın taklidi düzeyinde kalmıştır. bu orijinal versiyon pür akıl bir ideolojidir. insanın çıplak halidir bu dönem. bu dönemin tam olarak anlaşılamaması, aynı zamanda aşılamamasıdır.

   yine bu dönemin sorumluluğunun komik bıyıklı bir adamın illüzyon gücüne verilmesi insanlığın kendi aklının sorumluluğundan kaçmasıdır.


Hiç yorum yok: