5 Eylül 2011 Pazartesi

Dellakname-i Dilküşa

25.01.2011 21:54

   muhteşem yüzyılı bihakkın anlayabilmek için muhakkak okunması gereklidir. okumak diyince murat bardakçı'nın osmanlıda sex kitabında nakledilmiş halini kastediyorum. tıpkıbasımı yapıldıysa da bilmiyorum. kitabın yazılış amacı oldukça tanıdık. hamamcılar kethüdası abinin sevgilisi yemenici bali oğlan bir gece vakti; zaman geçicidir, bizim namımız da bir kitapta yer alsa ve sonsuzlukla buluşsak der. bunun üzerine hamamcılar kethüdası derviş ismail zamanın payitahtında hamamlarda sanat ifa eden kimi hiz (pasif eşcinsel), kimi tokmakçı 11 meşhur hamamcıyı yazar. bunlar bu işi yapanların tamamı değil en meşhurlarıdır. ama aslında daha önemli bir iş yapar. onları yazınca onlardan hizmet alanları yani o devrin ekabirini de isimsiz yazmış olur.

   şimdinin muhafazakar artizlerinin gürleyip durduklarının tersine eşcinsellik osmanlı toplumunun son derece yaygın ama hep riyakarca bir perde ile örtülen gerçeğidir. tıpkı şu anda olduğu gibi eşcinselle iş tuttukları halde kendilerini normal onları anormal sayma riyakarlığı da anlaşılan o dönemden miras bize. kitabın yazılış nedeni olan yemenici bali'nin öyküsünü copy paste etmeden olmaz.

   yemenici bali

   birincisi, bali'dir. hüsn-ü an (güzellik) ve cilve ve edep ve terbiye ve nezaket ve sadakat ondadır. muhabbet dalında açmış gonca gül, sine (göğüs) kafesinde yavru bülbüldür. saça sünbül, gamzeye gül, nigâha (bakışa) cellâd, kadde (boya) şimşad (şimşir ağacı), hançere (çelik), göte kâse-i billur (billur kâse), göbeğe katre-i nur (ışık katresi), baldırlara sim-sütun (gümüş sütun), ayaklara sebike-i sim (gümüş külçesi) ve kaküllere deste-i ibrişim (ibrişim destesi) dediler ise, işte bu bali-i dellak şanındadır (tellak bali için söylenmiş demektir).

   nalın ile sahn-ı hamamda (hamamın bahçesinde) tavus misali cevelân eden (dolaşan) o pakize (temiz) oğlan, elli dokuzun acemisi ve tophane'de bir yemenici ustanın çırağı olup:

   "biri yer biri bakar
   kıyamet ondan kopar"

   kalafat yerinde (gemilere zift sürülen yerde) kahvehanesi olan hezele güruhundan (gurubundan) elli dokuzlu (yeniçerilerin veya leventlerin 59. bölüğünden) darıcalı gümüş ali dedikleri it, bir akşam oğlan yolun (oğlanın yolunu) çevirip kolluktan içeri çekmiş ve kalyonculardan kıçlevendi zehir ahmet ve tophane zebanilerinden kurt halil nam şakilerle yemenici bali'nin bal çanağına eşek arıları misali üşüşmüşler ve oğlanı sabaha varınca sikmişler ve ana doğması soyup üryan (çıplak) edip dahi (üstelik) oynatmışlardır. subaşı ağa dahi kola (devriyeye) çıkıp kollukta meclis-i işret (içki meclisi) kurulduğunu haber aldıkta (alınca) varıp basıp, oğlanı yarrak altında yatar iken ahz edip (alıp) ism-i şerifini (şerefli adını) deftere kayd ile tezlil (küçültüp, düşürüp) ve altın adını bakıra çıkarmakla kalmayıp, baldırında kaba etine hîz (pasif eşcinsel) oğlandır damgasını dahi basmıştır. bali dahî gayrı ("artık" anlamında) beni bir hammam-ı dilküşâ pak eyler (temizler) deyip tophane'de kapdan-ı derya kılıç ali paşa'nın hammam-ı kebirinde (büyük hamamında) bir üstad dellakın elini öpmüş ve soyunmuştur.

   az zamanda şöhret bulup gece ve gündüz seferi 70 akça narhtır (bir defası için belirlenmiş ücreti 70 akçedir). 20 akça dahi ortağı dellak alır ki, 90 eder. gece döşek yoldaşlığı 300 akçadır. amma kulamparesi kaç sefere ki takati vardır (kaç kez yapabilirse) oğlana o kadar fişek atar, 300 akçeye dahildir. amma ser-nevbet (baş nöbetçi) dellak "sabahdır" deyu nida ettikte ve kulampare oğlana yine koymak murad ettikte, 90 akça ücretini verir. yemenici bali, günde üç seferden ziyade göt vermez idi. pak ve pakize (temiz) tendürüst (sağlam vücutlu) sine (göğüs) bülbülü kınalı kuzu idi.

Hiç yorum yok: