5 Eylül 2011 Pazartesi

Bilimsel Monarşizm

09.05.2011 20:30

   `bilimsel monarşizm`; garbi monarşizmden türk toplumunun yapısına uygun olarak devşirilmiş yeni monarşist ideolojiye, onu `ancient monarşizm` ideolojisinden farklılaştırmak amacı ile verilen addır. bu düşünceye `bilimsel` denilmesinin nedeni, tamamen bilimsel bir yönteme, binlerce yıllık deney ve gözleme dayanması, çağlar ve uluslarüstü olmasıdır. bilimsel monarşizmin en önemli özelliği, "üstün" kişilerin, sahte bir seçime göre değil, nesnel gerçekliğe göre kendini belli etmesidir. denilebilir ki bilimsel monarşizm, aristo ile ass to ass yapan platon'un meşru bir cima pozisyonuna getirilmesi, ayaklar üstüne kaldırılmasıdır.

   bilimsel monarşizmin inşası ancak, kendisini halkın ve sınıfların yerine koyan çok partili görünümlü ama aynı oligarşinin kapalı devre havuz anlayışından kopamamış bir cumhuriyetin, eğitim ve benzeri uydurma temellerden oluşturulmuş elitizminden, riyaya dayalı oluşturulmuş cumhuriyet hiyerarşisinden, gizli tanrı rolüne soyunmuş otoriteden, halkın tiranı bürokrasiden, kendi liderini biteviye seçmekle yükümlü kof örgüt fetişizminden arındıran asil ve asalete değer veren bir iktidar mücadelesi ile mümkün olacaktır. tanıklık ettiğimiz bürokratik cumhuriyet demokratizmi içinde bizatihi beslenmiş ve geliştirilmiş olan tüm bu özellikler, monarşizme ait değerler değildir.

   eski monarşizm üzerinden fikir belirtmiş tüm düşünürler, halkların kaçınılmaz alışkanlığı olan avantacılığı doğrudan ele almayarak, kritik bir meseleyi göz ardı etmişlerdir. bilimsel monarşizm, toplumun üzerinde yükselen devlet anlayışına karşıdır. bu yüzden devlet yükseklerdeki sığınağından alınıp, kralın oturup dilekleri kabul ettiği ve insanlara avanta dağıttığı tahtın sembolize ettiği üzere halkın ayaklarının dibine indirilmektedir.

Hiç yorum yok: