5 Eylül 2011 Pazartesi

Balyoz Darbe Planı

06.04.2011 12:00

   sadece ve sadece, yunanistan ile ilgili plan seminerinin, komuta eden bir general tarafından iç mihraklarla ilgili bir toplantıya çevrilmesi ve siktir et yunanistan'ı önemli olan iç düşmanlardır ilkesi ile hareket edilmesi bile o generalin divanı harpte, kendi halkına düşmanlık ve nefret suçundan yargılanması için yeterlidir. ona kendi halkını yok edilmesi gereken düşman görme suçunda eşlik edenlerin de aynı şekilde yargılanması gerekir. bunda zerre tereddütü olan zaten henüz olmamış bir darbenin darbedarıdır.

   ama siz bu ahlaksızlığı yargılamak yerine, bu yargılamayı türk silahlı kuvvetlerinin gelecek komuta yapısını belirleyecek bir davaya çevirirseniz, sizce sakıncalı olan kişilerin yargı perdesi altında tasfiyesi için bir araç olarak kullanmaya kalkarsanız, işte orada sorun başlar. ordunun komuta kademesini belirlemek bir hükümetin en doğal hakkı. beğensem de beğenmesem de bu hakka sahip. yani sorun hükümetin ordu komuta yapısını belirlemek istemesi değil. sorun bunun alenen yapılmak yerine dolambaçlı yollarla yapılmaya çalışılması. 27 mayıs darbecileri kadar bile dürüst olunmaması. sanki 89 öncesi komünist devletlerden biriyiz de, pravda'da çıkan, yoldaş altmıshdokuzov ağır grip nedeniyle görevlerinden çekildi haberinden 100 sayfa politik analiz yapmak zorundayız. zira anlayış aynı: millet bu işten anlamaz biz en iyisini biliriz.

   bu geniş kapsamlı planın uygulanması esnasında; davada sunulu kimi deliller, görülen kimi maddi hatalar nedeniyle geçersizleşmek üzereyken, dikkat dikkat daha önce veya daha sonra değil, tam o anda bir çuval daha delil ortaya çıkması ise resmen insan zekasına hakaret. bu delillerin vasfıyla alakalı bir mevzu da değil. yani yeni bulunanların gerçek veya yanlış olması değil mesele. davanın akıbetinin ne olması gerektiğinin ermişlerce deklaresi ve empozesi. davayı komik duruma düşürenler soru soranlar değil, bu empozeyi yapanlar.

Hiç yorum yok: