5 Eylül 2011 Pazartesi

Aşar

24.05.2011 20:56

   araştırmacılara göre, bu vergi kaldırılması esnasında bütçe gelirlerinin yaklaşık %25'ini teşkil etmekteymiş. bu çok ciddi bir rakam. devletin bir kalemde bu vergiden vazgeçişi büyük bir fedakarlık. zaten kitaplarda hep ne diye anlatılır: yeni devletin köylülere fedakârane kıyağı. ancak tarımın o sıradaki ağırlığını ve toprak mülkiyeti yapısını aklımıza getirirsek aşar'ın kaldırılışı basit bir fedakarlıktan çıkıp dahiyane bir siyasi rüşvete dönüşür.

   öncelikle hatırlanmalıdır ki, aşar'ın kaldırılmasından sonra onun yerine daha modern veya daha adil bir vergi getirilmemiştir. yani öşür kaldırılınca tarımsal gelir de vergi dışı bırakılmıştır. hatta tüm cumhuriyet tarihi boyunca tarım geliri, komik müstahsil stopajları hariç vergi dışı kalmaya devam etmiştir. küçük toprak sahibi köylünün cumhuriyete sadakati ve cumhuriyet boyunca içine gömüldüğü sessiz hayırhahlık sebepsiz değildir ve rasyoneldir.

   %80'den fazlası tarımla geçinen bir ülkede tarım gelirini vergi dışı bırakıldığında topraklı küçük köylü haklı olarak aşar koyan eski rejim yerine vergisiz yeni rejimi tercih edecek, en azından uslu duracaktır. daha da önemlisi tarım arazisinin çoğunun az sayıda mülk sahibinin elinde toplandığı bir ülkede aşar'ı kaldırmak bu yeni devletin sahibi olan egemen bloğunda büyük arazi sahiplerinin yerinin altının çizilmesidir. bu sayede gerçek anlamda artık değer sahibi olan büyük toprak sahibinin geliri vergisiz kutsal kazanca dönüşmüştür.

   demokrat parti'nin kuruluşuna sebep olan sembol anlaşmazlık, faşizan bürokrat kanattan cehapelilerin 20 yıllık iktidarlarında özellikle el sürmedikleri bir alan olan toprak mülkiyeti yapısına müdahele etmeye kalkışmalarından, toprak reformu yasasını çıkarmaya çalışmalarından ve böylece ittifaktaki toprak sahibi eşraf grubunun kendilerini tehlikede hissetmelerinden çıkmıştır. mülkiyetlerine yönelik tehdit algısının bile isyankar yapabileceği eşrafın tam tersine bir irade ile aşar'ı kaldırarak rejime ortaklaştırmak harbiden de gaziye yakışacak kadar pragmatistce.

Hiç yorum yok: