5 Eylül 2011 Pazartesi

19.12.2010 04:34

   `güneş dil teorisi`'ne göre tüm dünya dillerinin kökü, zira türkçenin kökü. şu anda kullandığımız -sadece bizimki değil tüm dünya dilleri- kelimeler bundan türemiş. öyleyse herhangi bir kelimenin aslında türkçe olduğunu da buradan yola çıkarak ispat etmek mümkün. nasıl mı? basit, mesela salak olsun kelimemiz. teoriye göre açılımı ağ-as-al-ak oluyor bu kelimenin. niye deme hafız teori bu boru mu.

   neyse ilk hece ağ -güneşsel kök- temizliktir, parlaklıktır, hayat ve canlılıktır. ikinci hece -as, ilk hecedeki anlamın bir süjede temerküz ettiğini gösteren unsurdur. -al, anakök mefhumu olan esas varlığın şumulünü ifade eder. -ak, yukarıki anlamın tamamlanıp isimlendiğini bildiren bir türk köküdür. güneş kökü (ağ) ve bağlayıcı ses (a) düşüyor ve salak kalıyor geriye. zaten ak türkçede saflık ve temizlik manasına gelmiyor mu geliyor, ee işte salak da aynı şekilde saf ve masum olduğuna göre öztürkçe olduğu ortada.

   hani atatürk'ün okul ziyaretleri vardır. işte o ziyaretlerin en zor kısmı adınızın güneş dil teorisine göre türkçe olduğunu ispatladığınız bölüm olmalı. zira rahmetli muhakkak sorarmış. adın ne yavrum. abdurrahman paşam. evet abdurrrahman adının öztürkçe olduğunu ispatla bakalım. ağ-ab-du-ar-ra.......

Hiç yorum yok: