11 Temmuz 2011 Pazartesi

Uluslararası Hukukta İstila Zamanaşımı

28.12.2008 14:36

  Türk hukuk biliminin dünya hukuk bilimine en büyük katkılarından biri olan eser. Tek bir müellif tarafından değil anonim olarak oluşturulmuştur. kaynak olarak islam hukukuna dayanmakla birlikte avrupa hukukundan faydalanılarak tüm insanlığa hitap eder bir eser olması sağlanmıştır.

  Eser uluslararası hukukta netameli bir konu olan istila eden kuvvete karşı istila edilenler tarafından hak iddia edilmesini düşürücü zamanaşımını izah etmektedir.

  Buna göre tek bir zamanaşımından bahsedilemez, zamanaşımı süresi istila eden kuvvetin dinine, milletine göre değişmektedir. Örneğin, bir islam devleti olan osmanlı tarafından istila edilen sırp topraklarına veya yunan topraklarına ilişkin hak düşürücü süre 300 yıldır. bu nedenle sırp ve yunanlılar'ın osmanlı'dan bağımsızlığını talep etmeleri bir kurtuluş savaşı değil isyandır.

  Eser, güncel bir sorun olan israil sorununa hukuki çözüm getirmektedir. buna göre istila zanamaşımının dolmadığı iddiasını sadece istiladan mağdur olan taraf iddia edebilmektedir. eskiden yahudilere ait olsa bile müslümanlar tarafından hıristiyanlardan ele geçirildiği için bu topraklara dair yahudilerce zamanaşımının dolmadığı ve toprakların kendilerine iadesi talep edilemez. İsrail hukuki olarak buna hakkı olmadığı halde işgal ve istila yaptığı için teorik olarak 1948 yılından itibaren başlayan yeni istila zamanaşımı işlemez ve belirli bir süre sonra o toprakların israil'e ait olması mümkün değildir. Bu nedenle aslında israil diye bir ülke yoktur ve o topraklar filistinliler'e aittir.

  Eser son bölümünde türkiye özelinde hükümlere değinir, buna göre anadolu'nun istilasından bu yana 900 yıl geçtiği için türkler kendilerinin işgal ve istila yoluyla bir yurt edindiklerini unutup başka milletleri işgalci olmakla suçlama hak ve yetkisine sahiptir.

Bağlam üzerine notlar: komik ama ciddi ciddi kendileri de benzeri bir istilanın çocukları olduğu halde başka devletleri istilacı olmakla suçlayanlar var. İsrail karşıtı filistin’i istila ettiler tezi, yahudilerin israilden sürülmesinin nedeninin bağımsızlıklarını korumak için romalılara isyan etmeleri olduğunu bilmeyen cahillerce ileri sürüldüğü sürece anlamsız kalmaya mahkumdur. Yani israilliler ülkelerini tıpkı bugün filistinlilerin yaptığı gibi savundukları için kaybettiler. Boyun eğmedikleri için kaybettiler.

Hiç yorum yok: